MOTTO

Citát Ing. Jiřího Šály CSc. z "Debaty u kulatého stolu" na téma transpozice druhé evropské energetické směrnice do českých právních předpisů (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU)

" ... Problém panuje také v osvětě. Samozřejmě, že jde o překonání určité tradice. Stavebníci vycházejí z toho, co se naučili před cca 20 – 30 lety od lidí, kteří tyto znalosti získali před dalšími 20 – 30 lety. Příslušná poučenost o současném stavění je ve výsledku bohužel velmi nízká, což bude, myslím, největší problém zavádění směrnice EPBD II. Ta vyžaduje zcela jiné návyky při navrhování i realizaci staveb. U domů s nízkou energetickou náročností jsou velmi důležité konstrukční detaily – je třeba navrhovat je podstatně sofistikovaněji a je tedy nutné mít příslušné znalosti. Doposud stavíme domy postupy, které se velmi blíží výrobě aut před technickou revolucí. ... "

P.S. Máme chuť to změnit!

Na stavebním trhu se objevil nový termín, Light Building. O tom co Light Building je a co nového přináší pro stavebníky jsme si popovídali s propagátorem tohoto nového systému výstavby, s panem Luďkem Liškou ze společnosti EUROPANEL s.r.o.

Takže co je vlastně Light Building?

Je to filozofie výstavby lehkých moderních domů, která vylučuje ze stavby všechny mokré procesy, těžké materiály a komplikované technologie, které domy zbytečně prodražují, prodlužují jejich výstavbu a mohou způsobit nekvalitu a reklamace. Navíc nutnou údržbou komplikují lidem život i při užívání stavby.

Light Building znamená úplný opak klasické výstavby. Lehce, rychle, kvalitně a levně postavit, jednoduše užívat a spořit na energiích.

Zní to fantasticky, ale nereálně, můžete to blíže vysvětlit?

Abychom si tento pojem vysvětlili vraťme se do historie a podívejme se na vývoj stavebních materiálů. Nejběžnějšími stavebními materiály byly od nepaměti dřevo a kámen. Postupně se kámen nahrazoval nepálenými a později pálenými cihlami. V minulém století můžeme sledovat jak se stavební materiály vylehčují, například cihelné bloky, nebo pórobeton. Jedná se o přirozený vývoj který směřuje od těžkých stavebních materiálů k materiálům vylehčeným, lepším a levnějším. Přesto jsou tyto „těžké stavební systémy“, charakteristické vysokou energetickou náročností při výrobě a použití a „mokrými technologickými procesy“, z toho vyplývajícími omezeními v podobě technologických přestávek při výstavbě, sezóností výstavby a bohužel někdy i nekvalitně provedenou výstavbou zaviněnou nedodržováním technologických postupů.

Technologický rozvoj v posledních desetiletích umožnil vznik nového stavebního oboru a to je právě Light Building, chcete-li lehká stavba. Je to tedy přesný opak. Používají se lehké sendvičové konstrukční materiály na bázi tepelných izolantů a konstrukčních desek na bázi dřeva. Ze stavby jsou vyloučeny všechny mokré procesy. Tyto domy jsou velmi energeticky účinné, proto odpadají starosti s tepelnými čerpadly, slunečními kolektory, nebo fotovoltaikou, s volbou složité topné soustavy apod.

Díky vyloučení všech „složitostí“ jsou domy velmi kvalitní a rychle postavené. Vykazují nadstandardní uživatelský komfort, úsporný provoz a nezatěžují obyvatele údržbou, nastavováním a sledováním všech technologií, které se dnešní firmy snaží lidem do domů dávat, mnohdy velmi draze a přitom zbytečně.

Takže pokud tomu dobře rozumím Light Building není značka nového stavebního materiálu, nebo technologie, ale jde o nový pohled na výstavbu domu.

Máte naprosto pravdu. Je třeba se na stavbu domu podívat z pohledu investora a ne z pohledu dodavatelských firem. Už ve fázi projektu a přípravy stavby může dojít k mnoha – řekněme opomenutím, které následně stojí investora statisíce korun. Pomalu každý den jsme svědky medializovaných případů podvedených stavebníků stavební firmou v podobě nekvalitní práce, najímáním nekvalifikovaných stavebních dělníků atd. Vybrat si projektanta a stavební firmu pro realizaci stavby je opravdu velký oříšek. V konečném důsledku je stavění „klasickými mokrými technologiemi“ jeden velký stres s nejistým výsledkem, který dokáže rozbít i rodinu, nebo poškodit vztahy se sousedy. Dnes k tomu navíc přistupuje módní trend „dovybavování staveb“ technologiemi jako jsou výše uvedená tepelná čerpadla, fotovoltaika, či sluneční kolektory, které jakoby pomáhají snižovat náklady na energie tím, že energii levně vyrábějí. Ale jde o vyhánění čerta ďáblem. Tyto drahé „hračky“ jsou montovány do neúsporných domů, kterým takzvaně vylepšují energetickou bilanci. Jinak řečeno, milý zákazníku, postav si drahý energeticky neúčinný zděný dům a potom si zaplať malou elektrárnu, která ti ztráty dané špatnou technologií výstavby dorovná. Přitom počítej s její omezenou životností a pomalu šetři na další – tak to je dnešní „těžké a mokré stavebnictví“ - dobré pro výrobce a dodavatele, ale špatné pro zákazníka.

Není lepší postavit pouze to co zákazník chce, tedy dům a postavit ho tak aby žádné další investice nevyžadoval a investora neruinoval? Co je levnější ztracenou energii vyrobit, nebo tu energii neztratit a její výrobou se vůbec nezabývat?

Samozřejmě to druhé, ale jak to udělat?

Velmi jednoduše. V Japonsku vznikl pojem „lehká firma“, zjednodušeně řečeno to znamená s minimem hmoty vytvořit maximum přidané hodnoty. Tento koncept udělal z Japonska hospodářskou velmoc. Ten samý princip platí i ve stavebnictví. Například domy se dnes postaví z těžkých cihel, nebo betonu a potom se zateplují lehkými izolacemi. Tak postavme dům ze sendviče jehož součástí je izolant, který přebírá i statickou funkci a ušetříme energii kterou by stála výroba cihel, nebo betonu. Zvětšíme vnitřní prostor domu díky tenčí stěně a ušetříme i čas. Protože domy Light Building se nezakládají na betonové desky ušetříme další kubíky betonu a hlavně si nezničíme pozemek. Vždyť stavba betonové desky pod zděný dům vypadá v první fázi jako zakládání malého povrchového dolu.

Jak se tedy domy Light Building zakládají?

Na zemní vruty, to je dlouhý vrut například 1,2 m, který se zašroubuje do země. Vruty se zašroubují v rastru dle projektu a na ně se přišroubují nosné dřevěné hranoly. K hranolům se následně připevní základová deska vytvořená ze sendvičových EUROPANELů. Během dvou dnů tak máme základovou desku aniž by na stavbu přijel bagr, mix s betonem, nebo nákladní auto s betonovým ztratným bedněním. Deska je nad terénem a nemusí se provádět vodorovná hydroizolace ani radonová izolace. Deska z EUROPANELu obsahuje tepelný izolant polystyrén a není ji nutné následně zateplovat. Navíc ji lze provádět i v zimních měsících.

Už rozumím principu Light Buildingu, co tedy stěny a střecha?

Samozřejmě žádné cihly, žádný beton ale opět sendvič EUROPANEL, který v sobě spojuje nízkou hmotnost, nadstandardní pevnost a vynikající energetickou účinnost. Navíc je univerzálně použitelný pro vodorovné i svislé konstrukce.

Takže Light Building jsou zemní vruty a EUROPANEL?

Tak jednoduché to zase není, to jsou pouze dvě unikátní technologie, které společně s dalšími umožňují postavit dům bez zbytečných nákladů, bez plýtvání energiemi a přírodními zdroji. Přitom dům velice komfortní a kvalitní, ale také snadno recyklovatelný bez nepříznivých vlivů na danou lokalitu. A ten dům je o myšlence, o nápadu, o svobodě a potřebách konkrétních investorů, tedy o architektuře, designu a nových přístupech. Light Building je právě ten nový přístup.

Zmiňujete další unikátní technologie, které máte na mysli?

Není jich mnoho. Více je těch, které do Light Buildingu nepatří. Tyto domy mají minimální tepelné ztráty, proto se vyplatí pro jejich vytápění používat přímotopné elektrické konvektory, nebo podlahové elektrické vytápění. Zabývat se teplovodními systémy, plynovou přípojkou, nebo tuhými palivy je naprosto zbytečné a také drahé. V domech Light Building se důsledně zabýváme nuceným větráním s rekuperací tepla. Opět se jedná o špičkovou technologii s decentralizovaným systémem a účinností až 91%, která přesně odpovídá požadavkům Light Buildingu.

No a to je vlastně všechno, ale o to právě jde – vyčlenit ze stavby vše zbytné, stavbu zjednodušit a zefektivnit. Samozřejmě vývoj jde stále dál. Každá budoucí technologie, odpovídající filozofii lehké stavby je vítána.

Není vlastně systémem Light Building každá dřevostavba?

Děkuji za tuto otázku. V oblasti dřevostaveb je dnes obrovský chaos. Staví se roubenky, sruby, panelové dřevostavby, skeletové dřevostavby s těžkým či lehkým skeletem ale vždy na betonové základové desce. Stěny obsahují většinou vláknitou izolaci, ale ta se ve statice stavby využít nedá. Navíc u mnoha firem není splněna ani podmínka kvality. Především sloupkové dřevostavby prováděné takzvanou staveništní montáží jsou šizeny materiálově i projekčně a jejich stavební fyzikou se nikdo řádně nezabývá. Moje zkušenosti ze školení stavebních a projekčních firem jsou tristní. Pojmy jako faktor difúzního odporu, nebo koeficient ekvivalentní difúzní tloušťky neznají ani mnozí projektanti a na otázku podle čeho tedy do svých staveb volí parotěsnou zábranu je nejčastější odpověď „podle ceny“ - a to rozhodně není dobře.

Tedy odpověď na vaši otázku zní: „Ne, Light Building není každá dřevostavba“. Light Building je především o úplné změně myšlení a pohledu na stavbu domu.


Děkuji za rozhovor

Copyright TOPlist© 2012 - 2023 EUROPANEL s.r.o.
Web mocnak.com & cryosoft.cz