MOTTO

Citát Ing. Jiřího Šály CSc. z "Debaty u kulatého stolu" na téma transpozice druhé evropské energetické směrnice do českých právních předpisů (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU)

" ... Problém panuje také v osvětě. Samozřejmě, že jde o překonání určité tradice. Stavebníci vycházejí z toho, co se naučili před cca 20 – 30 lety od lidí, kteří tyto znalosti získali před dalšími 20 – 30 lety. Příslušná poučenost o současném stavění je ve výsledku bohužel velmi nízká, což bude, myslím, největší problém zavádění směrnice EPBD II. Ta vyžaduje zcela jiné návyky při navrhování i realizaci staveb. U domů s nízkou energetickou náročností jsou velmi důležité konstrukční detaily – je třeba navrhovat je podstatně sofistikovaněji a je tedy nutné mít příslušné znalosti. Doposud stavíme domy postupy, které se velmi blíží výrobě aut před technickou revolucí. ... "

P.S. Máme chuť to změnit!

První celostátní konferenci stavebního směru Light Building12.06.2012

Pokles stavební výroby v posledních třech letech a měnící se požadavky investorů společně s novými požadavky na stavby s „téměř nulovou spotřebou energie“definované ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU namíchaly pro blízkou budoucnost výbušnou směs, se kterou si odvětví bytové výstavby zatím neví rady.

V letech 2013 až 2020 pravděpodobně dojde k technologické revoluci, která konečně posune stavebnictví z 20. do 21. století.

Nad budoucností našeho odvětví se již dva roky intenzivně zamýšlíme.

Naše úvahy jak dál v oblasti výstavby rodinných domů vyústili v jednoduché řešení.

Nabídněme investorům to co podvědomě chtějí a ne to co zrovna stavební trh nabízí.

Postavme jim jednoduše, rychle a čistě architektonicky dobře vyřešený dům s vynikajícími tepelně technickými parametry a výborným vnitřním klimatem.

Rozpracováním tohoto zadání jsme se dostali ke stavební filozofii, kterou jsme nazvali Light Building Light Building je filozofie navrhování a realizace staveb suchou cestou bez použití těžkých konstrukcí a nadbytečných technologií. Výsledkem této stavební filozofie jsou nekomplikované moderní stavby – domy vyznačující se jasnou kvalitou, pohodlným nenáročným užíváním a optimální pořizovací cenou.

Její principy jsme úspěšně vyzkoušeli při realizaci a projektování několika domů, které na konferenci představíme.

Kromě Light Buildingu projekčním kancelářím představíme nový distribuční kanál pro projekty domů a stavebním firmám prostředí kde projekty pro investory získat.

Program konference a její motto najdete v příloze.

V příloze najdete i přihlášku.

  • Termín konání: 26.6. 2012 od 9,00 do 16,30 hodin
  • Místo konání: Babylon v Liberci
  • Účastnický poplatek: 300 Kč včetně DPH na osobu

Těšíme se na vás
Za EUROPANEL s.r.o.
Ing. Luděk Liška

strana12
Copyright TOPlist© 2012 - 2023 EUROPANEL s.r.o.
Web mocnak.com & cryosoft.cz